AN UNBIASED VIEW OF şAH DAMARı (KAROTIS STENT) IşLEMLERI DIş HEKIMLIğI

An Unbiased View of şah damarı (karotis stent) işlemleri diş hekimliği

An Unbiased View of şah damarı (karotis stent) işlemleri diş hekimliği

Blog Article

Ama bunun mutlaka efor testleriyle kontrol edilerek doktor onayı alındıktan sonra yapılması doğru olur.”

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "SİTE Kullanım Koşulları" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.

4.8. "Turkiye Klinikleri" may possibly give inbound links throughout the "Web page" to other Internet websites and/or "CONTEXT"s and/or folders which are outside of their Manage and owned and run by third get-togethers. These backlinks are offered for simplicity of reference only and do not keep qualification for assistance the respective web SITE or perhaps the admin or declaration or ensure for the knowledge inside.

Balon, daralmış alana ulaştığında şişirilerek arterin açılmasını sağlar. Balonun şişirilmesi, plak birikimini sıkıştırarak arterin genişlemesini ve kan akışının iyileşmesini sağlar.

Kapak yerleştirme: Kateter, aort kapağına doğru ilerlerken, balon genişletilerek mevcut kapağın sıkıştırılması ve yeni kapak yerleştirilir. Balon genişletildikten sonra, yeni kapak sabitlenir.

Ayrıca romatoid artrit ve ankilozan spondilit gibi diğer romatolojik hastalıklar aort anevrizmalarının kaplı stentler ile kapatılması ği da aort anevrizması nedenleri arasında sayılabilir. Bu yüzden bu hastalıkların bir romatoloji uzmanı tarafından tedavi edilmesi gerekir.

Bu hastalıkta müdahale olmaz ise aort yırtılmaları olabiliyor ve ameliyat çOkay riskli oluyor. Erken tanı ve ameliyat aort anevrizmalarında altın standarttır. Rutin kontrollerimizi yaptırmamız hayati önem taşıyor. 

Abdominal aort anevrizması; karın bölgesinde yer alan atardamarlarda meydana gelen genişlemeyi anlatan bir sağlık tamlamasıdır. Buna karında bulunan atardamarların balonlaşması olarak da isim verilmektedir.

one.1. alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

Arterlerde yapılan darlık değerlendirmelerinde, aterosklerotik olarak ortaya çıkan lezyonların kapsamları  saptanmak zorundadır.  Asterosklerotik plaklar ikiye ayrılır:

Bu nedenler kalp çarpıntısının yaygın sebeplerini temsil etse de, her bir durumda kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık uzmanına danışılması önemlidir.

Kalsifikasyon damarlarda oluşan kireç tabakası olarak nitelendirilebilinir. Aynı zamanda vücutta depolanan kalsiyuma da kalsifikasyon adı verilmektedir. Genel olarak kemik dokularında oluşan bu durum; bazı durumlarda vücutta bulunan kıkırdak ya da atardamarlarda ortaya çıkabilmektedir.

Kateter yerleştirme: İşlem sırasında, ince bir kateter femoral artere veya başka bir erişim noktasına yerleştirilir ve aort kapağına doğru ilerletilir. Kateter, genellikle bir balon ve kapak içeren biyoprotez taşır.

Dissekan Anevrizmalar: Aort içindeki kanın intimadaki bir yırtıktan media tabakası içerisine doğru girip basınçlı kan ile media tabakasının ayrılarak intima ile adventisya arasına kan dolmasıyla oluşurlar.

Report this page